Rozpoczęcie działań w projekcie

Rozpoczynamy działania projektowe. Na przełomie sierpnia i września 2022 r. grupa 30 uczniów Technikum Logistycznego, Programistycznego i Informatycznego będzie miała okazję wyjechać na dwutygodniową praktykę do Schkeuditz w Niemczech.

Ruszamy zatem z działaniami informacyjno-organizacyjnymi. W najbliższym czasie uczniowie klas trzecich Technikum na lekcjach wychowawczych poznają cele i założenia projektu oraz warunki uczestnictwa.

Na spotkaniach zostaną również rozdane formularze zgłoszeniowe do udziału w projekcie. Wspomniany formularz będzie również dostępny na stronie projektu, w zakładce „Do pobrania”.