O projekcie

Akredytacja Erasmusa w Zespole Szkół im. Władysława Szybińskiego w Cieszynie jest pokłosiem realizowanych w poprzednich latach projektów „LogIT – algorytm na lepszą przyszłość” oraz „LogIT 2 – przyszłość w zawodzie”. Biorąc pod uwagę posiadane doświadczenie, zainteresowanie uczniów mobilnościami oraz pozytywny wpływ na Szkołę, zdecydowaliśmy się wnioskować o Akredytację. Nazwę „LogIT” postanowiliśmy pozostawić i korzystać z niej jako rozpoznawalnej marki w lokalnym środowisku uczniów, rodziców, partnerów.

Akredytacja Erasmusa, przyznana w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe na okres 1.03.2021 – 31.12.2027, pozwoli na zorganizowanie dwutygodniowych staży zagranicznych dla 150 uczniów Technikum. Postawiliśmy sobie trzy cele:

  1. Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów Technikum programistycznego, informatycznego i logistycznego poprzez organizację dwutygodniowych staży zagranicznych
  2. Poprawę kompetencji językowych uczestników, ze szczególnym uwzględnieniem języka angielskiego i angielskiego branżowego
  3. Poszerzenie horyzontów i światopoglądu, uczenie tolerancji, otwartości wobec innych kultur i narodów, promowanie wiedzy o wspólnym europejskim dziedzictwie i bogactwie różnorodności.

Pierwsza edycja projektu (2021-1-PL01-KA121-VET-0000005399) oraz druga (2022-1-PL01-KA121-VET-000052901) zrealizowane były w miejscowości Schkeuditz, oddalonej o 16 km od saksońskiego Lipska w Niemczech. Naszym partnerem była firma Vitalis Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH.

Trzecia edycja projektu (2023-1-PL01-KA121-VET-000117508) wzorem poprzednich, również zostanie zrealizowana w Niemczech, we współpracy z tym samym partnerem. Tym razem do uczestnictwa w projekcie postanowiliśmy dołączyć uczniów Technikum grafiki i poligrafii cyfrowej.