Przyznana Akredytacja Erasmusa

Już oficjalnie możemy potwierdzić, że Zespół Szkół im. Władysława Szybińskiego w Cieszynie uzyskał Akredytację Erasmusa w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Dzięki temu Szkoła zyskała uproszczony dostęp do możliwości uzyskania dofinansowania w ramach Akcji 1. Mobilność edukacyjna. Przyznanie Akredytacji jest gwarancją regularnego otrzymywania dofinansowania na działania związane z mobilnością w ramach programu Erasmus+. Akredytacja w programie Erasmus+ określana jest mianem „biletu wstępu” do programu lub rodzajem stałego członkostwa w programie.

W związku z tym w najbliższych latach planujemy zorganizowanie dwutygodniowych staży zagranicznych dla 150 uczniów Technikum. Udział w programie ma na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów, poprawę kompetencji językowych, poszerzenie horyzontów i światopoglądu oraz uczenie tolerancji i otwartości wobec innych kultur i narodów.

Przyznana Akredytacja obowiązuje do 31 grudnia 2027 roku.