Rozpoczynamy realizację trzeciej edycji projektu

Miło nam poinformować, że w ramach przyznanej Akredytacji rozpoczynamy trzecią edycję projektu. Wzorem poprzednich lat, projekt o numerze 2023-1-PL01-KA121-VET-000117508 skierowany jest dla uczniów klas trzecich Technikum nr 1. Po raz pierwszy jednak w projekcie uczestniczyć będą technicy grafiki i poligrafii cyfrowej.

Projekt ma na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów Technikum poprzez organizację dwutygodniowych staży zagranicznych, poprawę kompetencji językowych ze szczególnym uwzględnieniem języka angielskiego i angielskiego branżowego, poszerzenie horyzontów i światopoglądu, uczenie tolerancji, otwartości wobec innych kultur i narodów.

Od następnego tygodnia rozpoczną się działania informujące i promujące: spotkania z koordynatorami projektu, a także uczestnikami poprzedniej edycji. Kolejnym etapem będzie rekrutacja uczestników. Już teraz, w zakładce „Do pobrania” można uzyskać formularz zgłoszeniowy.

Zapraszamy do śledzenia informacji zamieszczanych na stronie oraz na naszym Instagramie.