Zakończenie I etapu rekrutacji

Niemal od początku roku szkolnego uczniowie klas trzecich Technikum ciężko pracowali, by móc zakwalifikować się do udziału w projekcie. Zorganizowaliśmy szereg spotkań informacyjnych, przeprowadziliśmy testy kompetencji informatycznych i logistycznych, testy z języka angielskiego, a także porozmawialiśmy z każdym kandydatem osobiście w języku angielskim.

Wszystkie te działania pozwoliły nam wyłonić pierwszą listę osób zakwalifikowanych. Lista dostępna jest na tablicy ogłoszeń projektowych, u wychowawców klas oraz koordynatora projektu.