O projekcie

„LogIT 2 – przyszłość w zawodzie” to projekt realizowany w Zespole Szkół im. Wł. Szybińskiego w Cieszynie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”.

Projekt jest kontynuacją realizowanego w latach 2016-18 projektu LogIT-algorytm sukcesu w zawodzie. II edycja odbywa się pod hasłem: przyszłość w zawodzie, które podkreśla główny cel projektu: podniesienie kwalifikacji zawodowych, zwiększenie potencjału osobistego i zawodowego. Projekt skierowany jest do uczniów Technikum Informatycznego i Logistycznego, czyli potencjalnych przyszłych pracowników dwóch najprężniej rozwijających się dziedzin życia społecznego, zawodowego, biznesowego. Szkoła zapewnia swoim uczniom doskonałe przygotowanie teoretyczne, jednak na dzisiejszym rynku pracy niezwykle istotne znaczenie ma posiadane doświadczenie, praktyka i kwalifikacje. Dlatego chcemy wyposażyć przyszłych absolwentów w nowe, atrakcyjne umiejętności, wiedzę, doświadczenie i otworzyć im szerzej drzwi do przyszłej kariery, organizując zagraniczne praktyki w firmach z doświadczeniem i możliwościami efektywnych szkoleń. W programie szkolenia zawodowego uczniowie obowiązkowo przechodzą szkolenie praktyczne w polskiej firmie, które chcemy wzbogacić doświadczeniem międzynarodowym. W projekcie biorą udział  uczniowie klas III oraz nauczyciele-opiekunowie na miejscu praktyk, nauczyciele przedmiotów zawodowych, historycy, geografowie, pedagodzy, nauczyciele języka angielskiego, wychowawcy.

W ciągu dwóch lat zaplanowano mobilność dla 72 uczniów i 8 nauczycieli. Wyjazdy zaplanowano do Bristolu w Wielkiej Brytanii. Po stronie Szkoły leży wsparcie psychologiczne, zajęcia językowe, wsparcie merytoryczno-informacyjne, organizacja poszczególnych etapów projektu, ewaluacja oraz dyseminacja rezultatów. Wybrana grupa uczniów przejdzie specjalne szkolenia zorganizowane w ramach projektu LogIT 2. Po pierwsze obejmie ono przygotowanie językowe. Będą to dodatkowe zajęcia z j. angielskiego, z naciskiem na słownictwo zawodowe i język praktyczny, codzienny. Ta część szkolenia odbędzie się metodą e-learningu. Przygotowanie obejmie także trening umiejętności konwersatoryjnych w języku obcym. Równolegle przewidziane jest przygotowanie kulturowe – tutaj prelekcje na temat historii, współczesności, mentalności i obyczajowości kraju goszczącego przeprowadzą nauczyciele historii, geografii i angliści. Zapewnimy uczniom także przygotowanie pedagogiczne, za to zadanie odpowiedzialne będzie koordynator projektu przy współpracy z pedagogiem lub psychologiem. Ta część przygotowania obejmie: przedstawienie przebiegu całego projektu, próbę nakreślenia ewentualnych trudności i sposobów ich pokonywania, przedstawienie zasad zachowania się podczas projektu w miejscu pracy, wśród innych pracowników, czy w sytuacjach dnia codziennego, przedstawienie praw i obowiązków uczestnika, jakie ze sobą niesie projekt, zapoznanie z podstawowymi zasadami bhp, savoir vivre itp.