Rozpoczynamy drugą edycję projektu

Miło nam poinformować, że w ramach przyznanej Akredytacji rozpoczynamy drugą edycję projektu. Wzorem ubiegłego roku projekt o numerze 2022-1-PL01-KA121-VET-000052901 skierowany jest dla uczniów klas trzecich Technikum nr 1. Ma on na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów Technikum poprzez organizację dwutygodniowych staży zagranicznych, poprawę kompetencji językowych ze szczególnym uwzględnieniem języka angielskiego i angielskiego branżowego, poszerzenie horyzontów i światopoglądu, uczenie tolerancji, otwartości wobec innych kultur i narodów.

Od następnego tygodnia rozpoczną się działania informujące i promujące: spotkania z koordynatorami projektu, a także uczestnikami poprzedniej edycji. Kolejnym etapem będzie rekrutacja uczestników. Już teraz, w zakładce „Do pobrania” można uzyskać formularz zgłoszeniowy.

Zapraszamy do śledzenia informacji zamieszczanych na stronie oraz na naszym Instagramie.